Authority detail

Authority header: First, Ruth
Proven in: LC (Names)
Biographic note: Jihoafrická exulantka, aktivistka v boji proti apartheidu, zavražděna v Mosambiku.