Authority detail

Authority header: Foucault, Michel
Another form: Faucault, Michel
Proven in: BNF
Biographic note: Francouzský filosof, jeho učení je základem postmodernistické filosofie. Psycholog, zaměřuje se na mentální choroby, delikvence, sexuální chování a jejich historický vývoj. Historik.