Authority detail

Authority header: Gore, Al
Another form: Gore, Albert
Proven in: Earth in the balance : ecology and the human spirit [Gore, 1993] (Senator Al Gore)
Biographic note: Publikuje v oblastech: antropologie kulturní; člověk; duše lidská; ekologie sociální; globalizace; lidstvo; Marshallův plán; politika kulturní; politika sociální; studie kulturně historické; úvahy filozofické; úvahy politické