Authority detail

Authority header: King, Anthony Stephen
Another form: King, Anthony
Proven in: BLPC
Biographic note: Profesor politologie původem z Kanady působící ve Velké Británii.