Authority detail

Authority header: Ort, Alexandr
Proven in: Lexikon současných českých historiků
Biographic note: Narozen 20.9.1926 v Klatovech. Prof., RSDr., DrSc., historik, literatura a práce z oboru zahraniční politiky, překlady z ruštiny.