Authority detail

Authority header: Stránský, František
Proven in: Ivana Kunteová: Hlavní tendence ve vývoji vnějších ekonomických vztahů evropských členských států RVHP se Spolkovou republikou Německo
Biographic note: Ekonom.