Authority detail

Authority header: Kavan, Štěpán
Proven in: Š. Kavan: Život a válka pod Kavkazem
Biographic note: Narozen 1974 v Českých Budějovicích. Vystudoval Teologickou fakultu (obor učitel náboženství a etiky) a Pedagogickou fakultu, obor zeměpis, humanitární pracovník, VŠ pedagog, příslušník Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje.