Authority detail

Authority header: Křížková, Alena
Proven in: www(Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.), cit. 28. 2. 2014
Biographic note: Narozena 1. 12. 1975 v Praze. PhDr., Ph.D., socioložka, specializace na gendrové sociologické výzkumy.