Authority detail

Authority header: Kysela, Jan
Proven in: www(Právnická fakulta UK)
Biographic note: Narozen 1974. Doc., JUDr., Ph.D. Právník, působí na Katedře teorie práva a právních učení PF UK, práce z oboru.