Authority detail

Authority header: Kühn, Zdeněk
Proven in: Gerloch., A.: Teorie a praxe tvorby práva
Biographic note: Narozen 1973. Doc., JUDr., právník, autor prací z oboru.