Authority detail

Authority header: Holländer, Pavel
Another form: Holländer, Pavol
Proven in: Lidský genom, vědění, možnosti, souvislosti
Biographic note: Narozen 23. 2. 1953 v Lučenci (Slovensko). Prof., JUDr., DrSc., právník, vysokoškolský pedagog, specializace na problematiku lidských a občanských práv, ústavní právo.