Authority detail

Authority header: Škop, Martin
Proven in: Polčák,R.-Škop,M.-Macek,J.: Normativní systémy v Kyberprostoru
Biographic note: Narozen 1. 9. 1977 v Moravském Krumlově. Mgr., právník a sociolog, práce z právní teorie a teorie médií.