Authority detail

Authority header: Lánský, Ondřej
Proven in: ANL
Biographic note: Narozen 12. 2. 1981. Mgr., sociolog, věnuje se zkoumání civilizačních procesů, vychází ze zkušeností Latinské Ameriky, mluvčí hnutí ProAlt.