Authority detail

Authority header: Šimáčková, Kateřina
Proven in: Její: Daně a právní stát
Biographic note: Narozena 1966 v Brně. JUDr., Ph.D., práce z ústavního práva, politologie, též publicistika o lidských právech.