Authority detail

Authority header: Berend, T. Iván
Proven in: Jeho: Helyünk Európában
Biographic note: Maďarský autor prací z oboru ekonomických, politických a kulturních dějiny Evropy 20. století a z oboru maďarských dějin.