Authority detail

Authority header: Král, Richard
Proven in: Seznam osob Univerzity Karlovy 1998
Biographic note: Narozen 12.12.1963 v Praze. JUDr., práce z oboru evropského práva, sbližování českého práva s právem EU a mezinárodního práva soukromého.