Authority detail

Authority header: Laqueur, Walter
Proven in: The Soviet Union and the Middle East
Biographic note: Americký historik, žurnalista a polititický komentátor. Zaměřuje se na evropské, ruské a německé dějiny, nacismus, sionismus, antisemitismus, holocaust, terorismus a další politické problémy moderní doby.