Authority detail

Authority header: Linková, Marcela
Proven in: M. Linková, A. Červinková (eds.): Myšlení hranic
Biographic note: Socioložka, zaměřená na postavení žen ve vědě a problematiku násilí na ženách z genderové perspektivy.