Authority detail

Authority header: Křen, Jan
Proven in: Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova : Bibliografický sborník Praha 2002
Biographic note: Narozen 22.8.1930 v Praze. Prof., PhDr., DrSc., historik, věnuje se českým a středoevropským dějinám 19. a 20. století a česko-německým vztahům.