Authority detail

Authority header: Williams, Paul
Another form: Williams, Paul David
Proven in: CIP
Biographic note: Lektor bezpečnostních studií (obor související s politologií a mezinárodními vztahy) na univerzitě v Birminghamu.