Authority detail

Authority header: Romancov, Michael
Proven in: M. Romancov: Evropské politické a ekonomické instituce
Biographic note: Narozen 19.12.1969 v Praze. Vystudoval Pedagogickou fakultu UK a Fakultu sociálních věd UK, obor politologie, odborný asistent na Institutu politologických studií UK FSV, specializuje se na politickou geografii.