Authority detail

Authority header: Nolan, Cathal J.
Proven in: Nolan,C.J.: The Greenwood encyclopedia of international relations
Biographic note: Kanadský anglicky píšící politolog, specializuje se na problematiku mazinárodních vztahů.