Authority detail

Proven in: Nikolaj Nikanorovič Razumovič: Gosudarstvennyj stroj Brazilii
Biographic note: Ruský právník, autor publikací zejména z oblasti právní kultury v Latinské Americe.