Authority detail

Authority header: Cabada, Ladislav
Proven in: Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova : Bibliografický sborník Praha 2002
Biographic note: Narozen 1973. PhDr., Ph.D., politolog. Práce z oboru politologie a mezinárodních vztahů.