Authority detail

Authority header: Cabada, Ladislav
Proven in: Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova : Bibliografický sborník Praha 2002
Biographic note: Narozen 19. 11. 1973 v Kraslicích. Doc., PhDr., Ph.D., politolog a vysokoškolský pedagog. Práce z oboru politologie a mezinárodních vztahů.