Authority detail

Authority header: Brzybohatý, Marian
Proven in: Brzybohatý, M.: Současné vývojové trendy terorismu a vybrané pedagogické problémy výcviku speciálních jednotek
Biographic note: Plk. doc. PhDr. , PhD., vedoucí Katedry kriminální, cizinecké a pohraniční policie na Policejní akademii ČR. Práce z oboru, zabývá se převážně problematikou terorismu.