Authority detail

Authority header: Bretherton, Charlotte
Proven in: LC (Names)
Biographic note: Vysokoškolská pedagožka, je zaměřená na evropská studia, mezinárodní vztahy, na současnou Evropskou unii a diskriminaci podle pohlaví.