Authority detail

Authority header: Janošec, Josef
Proven in: Jeho: Perspektivy vývoje bezpečnostní situace, vojenství a obranných systémů
Biographic note: Narozen 13. 11. 1951 v Krnově, zemřel 4. 12. 2012. Doc. Ing., CSc., odborné práce z geografické kartografie, managementu vědy a výzkumu, teorie obrany státu a bezpečnostní politiky.