Authority detail

Authority header: Pajtinka, Erik
Proven in: ANL
Biographic note: Autor publikací z oboru mezinárodních vztahů.