Authority detail

Authority header: Mareš, Miroslav
Proven in: Fiala,P.-Hanuš,J.: Katolická církev a totalitarismus v českých zemích.
Biographic note: Narozen 8. 4. 1974. Doc., JUDr., PhDr., Ph.D., politolog a právník, vysokoškolský pedagog, specializace na problematiku bezpečnostní politiky, redaktor časopisu Středoevropské politické studie, politologické a sociologické práce.