Authority detail

Authority header: Reiman, Michal
Proven in: Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova : Bibliografický sborník Praha 2002
Biographic note: Narozen 14.7.1930 v Moskvě (Rusko). Dr., DrSc., docent katedry dějin Československa a Komunistické strany Československa na Vysoké školy politické. Práce v oboru a z dějin ruské revoluce, práce z oboru mezinárodní politiky.