Authority detail

Authority header: Pavlíček, Václav
Proven in: Lexikon českých právníků 2000
Biographic note: Narozen 8.8.1934 v Bukovně. Právník, v samostatné praxi se zaměřuje na dědickou a trestní agendu, odborník v oboru ústavního a správního práva, člen redakční rady časopisu AUC Juridica, práce z oboru.