Authority detail

Authority header: Šturma, Pavel
Proven in: Kurs mezinárodního ekonomického práva
Biographic note: Narozen v r. 1963. Právník. Publikace z oboru mezinárodního hospodářského práva a lidských práv. Vysokoškolské učebnice Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.