Authority detail

Authority header: Kodíčková, Tereza
Proven in: Srovnávací studie o shromažďování údajů ke zjišťování rozsahu a dopadu diskriminace ve Spojených státech amerických, Kanadě, Austrálii, Velké Británii a Nizozemí
Biographic note: Politoložka, překladatelka z angličtiny a slovenštiny.