Authority detail

Authority header: Bauman, Zygmunt
Proven in: NKC
Biographic note: Polský sociolog, autor knih o modernitě a postmoderním způsobu života. Po r. 1968 odešel do Velké Británie. Za jeho hlavní přínos je považována analýza tzv. ambivalence modernity a jeho výklad holocaustu.