Authority detail

Authority header: Andělová, Petra
Proven in: Carson, P.: Skalpel
Biographic note: PhDr, PhD., sinoložka a překladatelka z angličtiny, přednáší na FSV UK.