Authority detail

Authority header: Kořan, Michal
Biographic note: Narozen 26. 5. 1977. PhDr., Ph.D., výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů, v.v.i., přednášející na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Práce k tematice zahraniční politiky středoevropských států a filosofie společenských věd.