Detail of book

Table of Content
Location marks: 48 339
From geopolitics to global politics : a French connection
Published: London : Cass , 2001
Pages: 217 s. :
Language: angličtina
ISBN: 0-7146-8145-8
Annotation from Obalkyknih.cz:

Anot.: Sborník obsahuje stati francouzsky publikujících autorů, přeložené do angličtiny. Tématem sborníku je geopolitika a její vztah k současným globalizačním trendům ve světové politice. Jednotlivé stati se zabývají např. analýzou válek, problematikou státních hranic, kulturními styky, ekonomickými problémy souvisejícími s globalizací a geopolitickými problémy z historického hlediska. Dvě stati jsou věnovány konkrétním oblastem, a to Řecku a italsko-albánskému regionu. Text je doplněn vysvětlivkami, abstrakty a jmenným a věcným rejstříkem.
Available

Volume Breakdown

Location where Total: Absence borrow: Available: insideAvailable:
ÚMV - sklad 1 0 1 0
Location Signature Increments number Status Lent to Document category Order from store
  ÚMV - sklad 48 339 48339 Availible