Detail of book

Table of Content
Location marks: 48 128
Patterns of migration in Central Europe
Published: Basingstoke : Palgrave Macmillan , 2001
Pages: 301 s.
Language: angličtina
ISBN: 0-333-80152-0
Annotation from Obalkyknih.cz:

Anot.: Sborník statí se zabývá problematikou migrace obyvatelstva v oblasti střední Evropy (Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko). Jednotliví autoři analyzují ekonomické, politické a bezpečnostní aspekty nové migrační vlny, která začala v 90. letech 20. století, kdy se středoevropské státy v důsledku politických změn změnily z emigračních zemí v imigrační země. Rozpad Sovětského svazu uvolnil velkou migrační vlnu obyvatel, zejména Ukrajinců, kteří směřovali do střední Evropy. Příspěvky jsou podle tematického zaměření rozděleny do dvou částí. První z nich analyzuje různé problémy související obecně s migrací. Druhá část je zaměřena na migrační politiku České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska. Zvláštní kapitola je pak věnována migrační problematice Ukrajiny. Jednotlivé stati doplňují vysvětlivky a seznam použité literatury. Na konci sborníku je uveřejněn dodatek s daty ze statistických šetření, jakož i jmenný a věcný rejstřík.

Obsah: Part I: Overview * Introduction: Patterns of Migration in Central Europe--Claire Wallace and Dariusz Stola * Conceptual Challenges from the New Migration Space--Claire Wallace * The New Migration Space as a Buffer Zone?--Claire Wallace * Two Kinds of Quasi-Migration in the Middle Zone: Central Europe as a Space for Transit Migration and Mobility for Profit--Dariusz Stola * Incomplete Migration: A New Form of Mobility in Central and Eastern Europe. The Case of Polish and Ukranian Migrants--Marek Okolski * Towards Harmonized Migration and Asylum Regime in Europe--Ann-Charlotte Nygard & Irene Stacher * Irregular Migration in Central and Eastern Europe: An Overview of Return Policies and Procedures--Frank Laczko * Part II: Country Chapters * Poland--Dariusz Stola * The Czech Republic--Dusan Drbohlav * The Slovak Republic--Martina Lubyova * Hungary--Endre Sik, Agnes Hars & Judith Toth * Migration from Ukraine to Central and Eastern Europe--Vasil Bedzir
Available

Volume Breakdown

Location where Total: Absence borrow: Available: insideAvailable:
ÚMV - sklad 1 0 1 0
Location Signature Increments number Status Lent to Document category Order from store
  ÚMV - sklad 48 128 48128 Availible