Detail of book

Table of Content
Location marks: 48 228
After victory, institutions, strategic restraint and the rebuilding of order after major wars
Published: Princeton : Princeton University , 2001
Pages: 13, 293 s.
Language: angličtina
ISBN: 0-691-05091-0
Annotation from Obalkyknih.cz:

Anot.: Hlavním tématem knihy je analýza chování vlád vítězných zemí po skončení větších válečných konfliktů, jako byly např. napoleonské války a obě světové války. Autor dospívá k závěru, že vítězné státy se sice snaží zavést s poraženými stabilní vztahy a spolupráci, ale jejich neschopnost formulovat závazné dohody a držet na uzdě nově získanou moc, tuto snahu výrazně brzdí. Pouze prohloubení demokratizačního procesu a významu mezinárodních organizací jako mezinárodních činitelů může podle autorova názoru vést k vytvoření pořádku, který bude stabilnější než dosavadní politika založená na rovnováze sil. Kniha spojuje historický přehled vývoje mezinárodní vztahů s teoretickými otázkami vztahujícími se k světovému řádu, a tak je příspěvkem k mnoha současným diskuzím. Její text je doplněn nejen poznámkami, statistickými údaji o jednotlivých válkách a bibliografií, ale též jmenným a věcným rejstříkem.
Available

Volume Breakdown

Location where Total: Absence borrow: Available: insideAvailable:
ÚMV - sklad 1 0 1 0
Location Signature Increments number Status Lent to Document category Order from store
  ÚMV - sklad 48 228 48228 Availible