Detail of book

Table of Content
Location marks: 49 467
The new Russia : transition gone awry
Published: Stanford : Stanford University , 2001
Pages: 23, 454 s. :
Language: angličtina
ISBN: 0-8047-4165-4
Annotation from Obalkyknih.cz:

Anot.: Sborník obsahuje stati ruských i zahraničních odborníků, kteří zde hodnotí výsledky období přechodu od centrálně řízené ekonomiky k tržnímu hospodářství v Rusku. Stati jsou rozděleny podle svého zaměření do tří hlavních částí. Mezi teoretickými příspěvky k dané tematice, shromážděnými v první části, najdeme též stati laureátů Nobelovy ceny za ekonomii K. J. Arrowa, L. R. Kleina a J. Tobina. Autoři v první části upozorňují na to, že v minulosti byla nedoceňována nezbytná úloha vlády v procesu vytváření tržního prostředí. Stati ve druhé části charakterizují ekonomickou krizi, v níž se v důsledku šokové terapie ocitlo Rusko, a analyzují perspektivy dalšího možného vývoje. Ve třetí části jsou zařazeny stati doporučující opatření vedoucí ke zlepšení kompetentnosti ruské vlády. Sborník je doplněn samostatnou kapitolou s politickými a ekonomickými doporučeními a dodatkem se statistickými údaji ve formě grafů. K lepší orientaci v textu slouží jmenný a věcný rejstřík.
Available

Volume Breakdown

Location where Total: Absence borrow: Available: insideAvailable:
ÚMV - sklad 1 0 1 0
Location Signature Increments number Status Lent to Document category Order from store
  ÚMV - sklad 49 467 49467 Availible