[detail_DR]

Table of Content
lab -----nam 22----- 450-
001 DR4258000000034237
003 
005 20131113042141.0
008 140807s2004 be||||||||||||||||||czed
040 ## $aABC016$bcze
245 00 $aTransformované NATO
250 ## $a1. vyd.
260 ## $aBrussels :$bNATO Public Diplomacy Division,$c2004
300 ## $a44 s.
610 27 $aMezinárodní organizace
610 27 $aOrganizace Severoatlantické smlouvy
610 27 $aPartnerství pro mír (NATO)
650 07 $amezinárodní bezpečnost
650 07 $aobranná a bezpečnostní politika
650 07 $acíle/úkoly
650 07 $aprevence mezinárodních konfliktů
650 07 $amezinárodní ozbrojené síly
650 07 $amultilaterální mezinárodní vztahy
650 07 $areorganizace mezinárodních aktérů
650 07 $ahumanitární intervence
650 07 $ařešení mezinárodních problémů
650 07 $atransatlantické vztahy
651 #7 $aRuská federace
651 #7 $aUkrajina
651 #7 $aoblast Středozemního moře
653 0# $arozšiřování NATO$avztahy RF-NATO$avztahy Ukrajina-NATO$avztahy Středomoří-NATO
910 ## $aABC016
Available

Volume Breakdown

Location where Total: Absence borrow: Available: insideAvailable:
ÚMV - sklad 1 0 1 0
Location Signature Increments number Status Lent to Document category Order from store
  ÚMV - sklad DNATO-L 501706 Availible