Detail of book

Table of Content
Location marks: 51 886
Republik ohne Kompass : Anmerkungen zur deutschen Aussenpolitik
Published: Berlin : Propyläen , 2005
Pages: 352 s.
Language: němčina
ISBN: 3-549-07242-2
Annotation from Obalkyknih.cz:

Anot.: Text knihy, jejíž autor kriticky hodnotí současnou německou zahraniční politiku, je rozdělen do tří kapitol. V první z nich H.-P. Schwarz shrnuje určité nejistoty, v něž se přeměnily naděje Německa z devadesátých let minulého století. Kritizuje zejména současnou německou zahraniční politiku koalice SPD a Strany zelených. Ve druhé kapitole podrobně analyzuje některá problematická rozhodnutí jak na úrovni německé zahraniční politiky, tak i na úrovni Evropské unie. Přitom zdůrazňuje nutnost změny orientace německé zahraniční politiky tak, aby lépe hájila národní zájmy Německa. Kritizuje zejména současné ochlazení vztahů se Spojenými státy americkými, nedostatečnou vazbu na Spojené království a naopak přílišnou orientaci na Francii. Na úrovni Evropské unie pak kritizuje překotné rozšiřování bez prohlubování jednoty a překonávání vazeb na národní státy. Za problematické považuje rovněž plánované přijetí Turecka za člena Evropské unie. V závěrečné kapitole autor definuje cíle, které by si podle jeho názoru měla klást německá zahraniční politika v budoucnu. Kniha obsahuje rovněž doplňující poznámky, bibliografii, jmenný a věcný rejstřík.
Available

Volume Breakdown

Location where Total: Absence borrow: Available: insideAvailable:
ÚMV - sklad 1 0 1 0
Location Signature Increments number Status Lent to Document category Order from store
  ÚMV - sklad 51 886 51886 Availible