Detail of book

Table of Content
Location marks: 52 268
The American era : power and strategy for the 21st century
Published: Cambridge : Cambridge University Press , 2005
Pages: 10, 255 s.
Language: angličtina
ISBN: 0-521-85737-6
Annotation from Obalkyknih.cz:

Anot.: V této publikaci autor analyzuje novou orientaci zahraniční politiky Spojených států amerických a použití vojenské síly v mezinárodních vztazích v podmínkách, které byly ve světě vytvořeny po 11. září 2001. Jeho hodnocení vychází v zásadě z proamerických pozic. Zdůrazňuje nutnost změny v přístupu k preventivnímu použití vojenské síly s ohledem na rostoucí islámský terorismus a na šíření zbraní hromadného ničení. Dále R. J. Lieber vychází z předpokladu, že Organizace spojených národů a další mezinárodní organizace (například Evropská unie) nejsou v současné době schopné efektivně řešit problémy, vyplývající z hrozby terorismu. Proto se Spojené státy americké nevyhnutelně stávají vedoucí silou současného světového boje proti terorismu. S tím souvisí i jejich vedoucí postavení v ochraně lidských práv, svobod a zákonnosti v jednotlivých zemích. Touto problematikou se autor zabývá převážně v prvních třech kapitolách své knihy. V dalších kapitolách se pak věnuje rozboru napětí, vznikajícího v důsledku ekonomické, kulturní a politické globalizace, dilematu použití vojenské síly USA v zemích Středního východu a v Asii. V poslední kapitole studuje antiamerikanismus jako objektivně existující jev ve světě a odpovědnost USA za jeho vznik a nárůst. Na konci publikace jsou uveřejněny vysvětlující poznámky a jmenný i věcný rejstřík.
Available

Volume Breakdown

Location where Total: Absence borrow: Available: insideAvailable:
ÚMV - sklad 1 0 1 0
Location Signature Increments number Status Lent to Document category Order from store
  ÚMV - sklad 52 268 52268 Availible