Detail of book

Table of Content
Location marks: 53 142
Migration, culture conflict, crime and terrorism
Published: Aldershot : Ashgate , 2006
Pages: x, 235 s. :
Language: angličtina
ISBN: 0-7546-2650-4
Annotation from Obalkyknih.cz:

Anot.: Sborník obsahuje stati, v nichž autoři z Evropy, ze Spojených států amerických, z Turecka a z Izraele zkoumají z různých pohledů problémy, které s sebou přináší migrace obyvatelstva. Stati jsou rozděleny do čtyř částí. Příspěvky v první z nich analyzují podíl migrantů na konfliktech se západní kulturou a na následném terorismu. Stati ve druhé části zkoumají podíl kriminality mezi migranty, situaci ve věznicích a vliv masmédií na vztah k migrantům. Třetí část se zabývá problematikou organizovaného zločinu, pašováním zboží a lidskými právy. Poslední část uvádí postupy, které lze doporučit jako prevenci negativních důsledků pronásledování migrantů v hostitelské zemi. Text dále obsahuje tabulky se statistickými údaji a grafy. Na konci sborníku je zařazen věcný rejstřík.

Obsah: Introduction, Joshua D. Freilich and Rob T. Guerette. Part I Migration, Religion, Culture and Terrorism: Terrorism rediscovered: the issue of politically inspired criminality, Hans-Heiner Kuhne; Culture or conflict? Migration, culture conflict, and terrorism, Roland Eckert; The 21st Century Kulturkampf: Fundamentalist Islam against occidental culture, Shlomo Giora Shoham; Immigration, security and civil liberties post 9/11: a comparison of American, Austratian and Canadian legislative and policy changes, Matthew R. Opesso, Joshua D. Freilich and Graeme R. Newman. Part II Migration and Offending Issues: Religiosity and crime: attitudes towards violence and delinquent behavior among young Christians and Muslims in Germany, Katrin Brettfeld and Peter Wetzels; Immigration and juvenile delinquency in Germany, Kerstin Reich; The prison situation of foreigners in Japan, Koichi Miyazawa and Philipp Osten; Media, evil and society: media use and its impacts on crime perception, sentencing attitudes and crime policy in Germany, Christian Pfeiffer, Michael Windzio and Matthias Kleimann. Part III Organized Crime, Trafficking and Refugees: The United Nations global programme against trafficking in human beings: results from phase I of coalitions against trafficking in human beings in the Philippines, Alexis A. Aronowitz; Transnational organized crime and trafficking of human beings, Fusun Sokullu-Akinci; Refugees and human rights: an international law perspective, Turgut Tarhanli. Part IV Responding to the Victimization of Migrants: Preventing migrant deaths: a possible role for situational crime prevention, Rob T. Guerette; Providing a helping hand to battered immigrant women: the professionals perspectives, Edna Erez and Linsey Britz; Dealing with domestic violence in India: a problem solving model for police, Mangai Natarajan
Available

Volume Breakdown

Location where Total: Absence borrow: Available: insideAvailable:
ÚMV - sklad 1 0 1 0
Location Signature Increments number Status Lent to Document category Order from store
  ÚMV - sklad 53 142 53142 Availible