Detail of paragraph

Table of Content
lab -----nam 22----- 450-
001 AN4258000000039657
003 
005 20170623115306.0
008 140807s2006 xr||||||||||||||||||czed
040 ## $aABC016$bcze
080 ## $a3$2MRF-sel
100 1# $aGedlu, Mesfin$d1955-$7js20020122036$4aut
245 10 $aSúdán: neklidná země v neklidném obležení /$cMesfin Gedlu
610 27 $aAfrická unie
610 27 $aOrganizace spojených národů
650 07 $aMezinárodní bezpečnost/Vojenství
650 07 $avnitropolitická situace/vnitropolitický
650 07 $aobčanská válka
650 07 $aozbrojené konflikty
650 07 $anasazení mezinárodních ozbrojených sil
650 07 $azahraničněpolitická závislost/nezávislos
650 07 $asféry vlivu
650 07 $ahumanitární intervence
650 07 $aúsilí urovnat konflikty
650 07 $atěžba ropy/zemního plynu$2czenas
651 #7 $aSúdán
651 #7 $aseverovýchodní Afrika
653 0# $aDarfur$aAMIS$aONMIS$aantiamerikanizmus
773 0# $tMezinárodní politika$x0543-7962$gRoč. 30, č. 6 (06.2006), s. 34-36
910 ## $aABC016

Volume Breakdown

Location where Total: Absence borrow: Available: insideAvailable:
ÚMV - sklad 1 0 1 0
Location Signature Increments number Status Lent to Document category Order from store
  ÚMV - sklad MP 6/2006 4020937 Availible