Detail of book

Table of Content
Location marks: 54 699
Religion in public life : must faith be privatized?
Published: Oxford : Oxford University Press , 2008
Pages: 262 s.
Language: angličtina
ISBN: 978-0-19-954367-0
Annotation from Obalkyknih.cz:

Anot.: Autor se zabývá otázkou, zda náboženství má, respektive může mít významnější roli v současném veřejném životě. Tuto otázku sleduje v souvislosti se současnými tendencemi k pluralitě a různosti ve společnosti. Upozorňuje na skutečnost, že snahy západní společnosti (tradičně s křesťanskými kořeny) o obranu práv a svobod menšin často vedou k neutrálnímu postoji k náboženství a k marginalizaci role náboženství v životě společnosti. Celkově lze říci, že se společnost odříznutá od svých náboženských kořenů distancuje od jakékoli podpory náboženství. Dále autor analyzuje vztah mezi náboženstvím a zákony dané země. Na příkladu Spojených států amerických ukazuje, jak tam vedlo důsledné oddělení státu od církve k celkovému oddělení společnosti od církve. Podle Triggova názoru je nutné o dané problematice zahájit seriózní diskuzi, v níž nebude opomenut hlas církví. Vlastní text je doplněn vysvětlujícími poznámkami, bibliografií, jmenným a věcným rejstříkem.
Available

Volume Breakdown

Location where Total: Absence borrow: Available: insideAvailable:
ÚMV - sklad 1 0 1 0
Location Signature Increments number Status Lent to Document category Order from store
  ÚMV - sklad 54 699 54699 Availible