Detail of book

Table of Content
Location marks: 55 144
European Union governance : challenges and opportunities
Published: Praha : Matfyzpress , 2008
Pages: 219 s. :
Language: angličtina
ISBN: 978-80-7378-040-1
Annotation from Obalkyknih.cz:

Anot.: Soubor statí je věnován různým aspektům vládnutí v Evropské unii. Jejich autoři se zaměřili na otázky vztahu střední Evropy a Evropské unie, na meziinstitucionální a vnitroinstitucionální vlivy při rozhodování v Evropské unii, na názory Spojených států amerických na evropskou integraci a na problematiku předsednictví České republiky v EU, na vztahy klíčových politických stran v České republice a na jejich vývoj, na české postoje k evropské integraci a na vybrané související ekonomické otázky. Poněkud neorganicky vzhledem k názvu knihy je do souboru včleněna stať o europeizaci politického systému v Kyrgyzstánu a o vlivu europeizace na proces formování kyrgyzských nezávislých sdělovacích prostředků. Na konci každého příspěvku je uvedena bibliografie, knihu uzavírá jmenný a věcný rejstřík.
Available

Volume Breakdown

Location where Total: Absence borrow: Available: insideAvailable:
ÚMV - sklad 1 0 1 0
Location Signature Increments number Status Lent to Document category Order from store
  ÚMV - sklad 55 144 55144 Availible