Detail of book

Table of Content
Location marks: 44 452
Europe : A Constitution for the Millennium
Published: Aldershot : Dartmouth , 1995
Pages: 22, 239 s.
Language: angličtina
ISBN: 1-85521-521-7 :
Annotation from Obalkyknih.cz:

Anot.: Publikace je v podstatě pokusem o vytvoření konstitucionální základny evropské integrace, nebo alespoň o stanovení jejích teoretických východisek. Rozebírá situaci po rozpadu komunistického zřízení ,konstatuje, že zemím střední a východní Evropy nejde jen o integraci ekonomickou, nýbrž i politickou. Maastrichtskou smlouvu z roku 1991 považuje za první pokus v tomto směru, současně však přiznává, že vyvolala značné rozpory.Dochází k závěru o nutnosti ujasnění teorie možné budoucí evropské ústavy a ujednocení hodnot, na kterých má Evropská unie spočívat. V závěrečné části, zabývající se potřebnými institucemi a procesy dochází až k úlohám a postavení evropské vlády a jejích orgánů, jakož i ke kolektivním orgánům (parlamentům a jiným institucím) sjednocené Evropy.Celkově má kniha vysoce teoretickou úroveň a je využitelná pro základní výzkum v oblasti teorie evropské integrace.
Available

Volume Breakdown

Location where Total: Absence borrow: Available: insideAvailable:
ÚMV - sklad 1 0 1 0
Location Signature Increments number Status Lent to Document category Order from store
  ÚMV - sklad 44 452 44452 Availible