Detail of book

Table of Content
Location marks: 44 447
European Security : An Introdiction to Security Issues in Post-Cold War Europe
Published: Aldershot : Dartmouth , 1995
Pages: 13, 207 s.
Language: angličtina
ISBN: 1-85521-611-6 :
Annotation from Obalkyknih.cz:

Anot.: Studie k otázkám evropské bezpečnosti z pera britských autorů. Je do značné míry věnována i vojenskostrategickým aspektům bezpečnosti, i když v ní převládají hlediska politická i demografická.Vychází z teoretického a historického kontextu, přičemž usiluje o vyjasnění základních pojmů "Evropa" a "bezpečnost". Po tomto teoreticko-historickém pojednání se jednotlivé kapitoly věnují rozboru charakteru, místa a úlohy západní Evropy, střední a východní Evropy, státům vzniklým po rozpadu Sovětského svazu a konečně celoevropským otázkám na základě dosavadního vývoje s pohledem na očekávaný vývoj v budoucnosti. Zde se zabývá řadou dílčích problémů jako je omezení zbrojení a politické ovzduší, neutralitou, Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, mezinárodním terorizmem,náboženskými rozdíly, sebeurčením a právy menšin, jakož i migrací, životním prostředím a vnějšímí vlivy. Poněkud podivně působí speciální vyznačení Moravy a Českého Slezska na mapce střední a východní Evropy na str. 84, což může u méně zasvěceného čtenáře vyvolat dojem o přítomnosti dalších menšin na území České republiky. Celkově poskytuje kniha určitý přehled o problematice evropské bezpečnosti, nelze ji však považovat za zvláště významnou.
Available

Volume Breakdown

Location where Total: Absence borrow: Available: insideAvailable:
ÚMV - sklad 1 0 1 0
Location Signature Increments number Status Lent to Document category Order from store
  ÚMV - sklad 44 447 44447 Availible