Detail of book

Table of Content
Location marks: 44 525
Geschichte der CDU : 1945-1982
Published: Stuttgart : Deutsche Verlags-Anstalt , 1993
Pages: 544 s. :
Language: němčina
ISBN: 3-421-06541-1
Annotation from Obalkyknih.cz:

Anot.: Publikace podává zevrubný přehled dějin CDU jako strany, která v největší míře charakterizuje a vytváří poválečné Německo. Dokládá to i skutečností, že v osmi z dvanácti legislativních období byl její představitel spolkovým kancléřem. Vychází z období založení strany a její činnosti v období 1945-1950, věnuje značnou pozornost Adenauerově éře let 1950-1963, hlavně jejím programovým dogmatům a vývoji strany v jednotlivých spolkových zemích i v bývalé NDR a přes důležité období Erhardova kancléřství přechází do období velké koalice s SPD a posléze k epizodě své úlohy v opozici v letech 1969 až 1982. Celá jedna část je věnována zvláštním organizacím a spolkům v rámci strany s důrazem na organizaci mládeže, z níž vyšla řada politiků, jakož i žen a některých výborů.V závěru se věnuje nové náplni programu strany v rámci celoevropské politiky a nazývá ji "stranou Evropy". Publikace je doplněna řadou diagramů a tabulek, osvětlujících vývoj CDU jak v jednotlivých spolkových zemích tak i v celosvětovém rámci a uvádí přehled důležitých událostí v životě strany v letech 1945-1982. Zvláštní přehled je věnován událostem ve "východní" CDU v letech 1945-1982. Pro politologa představuje publikace souhrnný zdroj poznatků o nejsilnější politické straně soudobého Německa, pro podrobnější studium je doplněna rovněž rozsáhlou bibliografií.
Available

Volume Breakdown

Location where Total: Absence borrow: Available: insideAvailable:
ÚMV - sklad 1 0 1 0
Location Signature Increments number Status Lent to Document category Order from store
  ÚMV - sklad 44 525 44525 Availible